ShareMusic &
Performing Arts 

Om projektstödet 

Svenska Postkodstiftelsen har
beviljat 4,5 miljoner kronor till ett antal projekt

som ska lösa akuta behov

och lindra konsekvenserna

av coronapandemin hos utsatta grupper.


"Rapport från (ständig) isolering"
är ett av projekten inom denna satsning.  

"Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att möjliggöra för ShareMusic & Performing Arts att skapa samhörighet genom samskapande aktiviteter för människor med funktionsvariation och bryta den isolering som uppstår i och med pandemin,
säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen"


Läs hela pressmeddelandet här