ShareMusic &
Performing Arts 

Om projektstödet 

Svenska Postkodstiftelsen har
beviljat 4,5 miljoner kronor till ett antal projekt

som ska lösa akuta behov

och lindra konsekvenserna

av coronapandemin hos utsatta grupper.


"Rapport från (ständig) isolering"
är ett av projekten inom denna satsning.  

"Det är otroligt vilket engagemang ideella Sverige har för att hjälpa de som drabbas hårdast av coronapandemin. På drygt en månad har vi fått in 180 projektidéer och de projekt som nu startas upp kommer att göra skillnad för många. Vi är därför glada över att möjliggöra för ShareMusic & Performing Arts att skapa samhörighet genom samskapande aktiviteter för människor med funktionsvariation och bryta den isolering som uppstår i och med pandemin,
säger Marie Dahllöf, generalsekreterare för Svenska Postkodstiftelsen"


Läs hela pressmeddelandet här 

Detta är en blogg om projektet Rapport från (ständig) isolering. Projektet drevs av ShareMusic & Performing Arts, nationellt kunskapscenter för konstnärlig utveckling och inkludering. Läs mer 
Projektet genomfördes med stöd av :

Kontakt: 
Projektsamordnare Malin Johansson: 
Malin@sharemusic.se
0766245521 

Copyright: ShareMusic & Performing Arts och upphovspersonerna, 2020.  

 

ShareMusic & Performing Arts är en ideell förening, som är partipolitiskt, religiöst och fackligt obunden. Bidragsgivaren ansvarar ej för innehållet på bloggen.

  • w-facebook
  • Twitter Clean